Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego


Mała gramatyka języka polskiego
Pierwsze wydanie: Druk. katolicka K. Reyznera, Poznań 1853,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9