Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Paul Ssymank
Schlüssel zur Kleinen polnischen Sprachlehre
Pierwsze wydanie: J. Gross, Heidelberg 1914 (góra s. tyt.: Methode Gaspey-Otto-Sauer),
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9