Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Tytus Benni
Mechanizm mowy naszej. Tekst objaśniający do ściennej tablicy głosek polskich dla użytku szkół powszechnych i niższego gimnazjum
Pierwsze wydanie: Urania, Warszawa 1927,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9