Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Mikołaj Gregorowicz
Gramatyka polska z różnych wydań zebrana dla użytku klas niższych
Pierwsze wydanie: Bracia Scherk, Poznań 1852,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9