Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Antoni Odrowąż Kamiński
Wyciąg z gramatyki polskiej
Pierwsze wydanie: J. Zawadzki, Wilno 1849,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9