Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Józefa Kamocka
Podręcznik ułatwiający pisanie ćwiczeń
Pierwsze wydanie: Skład Główny u Gebethnera i Wolffa, druk. St. Niemiery, Warszawa 1888,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9