Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Zenon Klemensiewicz
Jezyk polski. Wybór wiadomości o znaczeniu i użyciu form językowych oraz o gwarach ludowych. Dla IV klasy gimn[azjalnej]
Pierwsze wydanie: Książnica-Atlas, Lwów-Warszawa 1936,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9