Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Włodzimierz Kokowski
Krótka składnia języka polskiego z ćwiczeniami i przykładami, łącznie z zasadami użycia znaków pisarskich
Pierwsze wydanie: L. Fiszer, Łódź 1898; 1901 (wyd. 2), 1904 (wyd. 3), 1910 (wyd. 5), 1917, wyd. 8 1919 (zgodnie z zaleceniami Akademji Umiejętności z 9 lutego 1918 r.),
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9