Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Józef Franciszek Królikowski
Prozodya polska, czyli o śpiewności i miarach języka polskiego z przykładami w nótach muzycznych
Pierwsze wydanie: J. A. Munk, Poznań 1821,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9