Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Aleksander Manczarski
Składnia języka polskiego dla klas niższych szkół średnich
Pierwsze wydanie: Druk. Państwowego Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych, Warszawa 1912,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9