Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Jadwiga Dańcewiczowa
Ćwiczenia i wiadomości gramatyczne dla V klasy szkoły powszechnej
Pierwsze wydanie: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Lwów 1934; 1938?, 1939?, 1945, 1947, pt. Ćwiczenia i wiadomości gramatyczne : dla 5 kl. szkoły podstawowej 1948, 1949,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9