Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Henryk Suchecki
Zwięzła nauka języka polskiego dla uczącej się młodzi
Pierwsze wydanie: Wytłocznia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Lwów 1849,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9