Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Jan Julian Szczepański
Gramatyka polska praktyczna dla szkół narodowych według J. Muczkowskiego i innych, którzy niektóre szczegóły gramatyczne jasno wyłożyli
Pierwsze wydanie: E. Winiarz, Lwów 1850 (Klemensiewicz 1974: 1849),
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9