Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Jan Julian Szczepański
Grammatik der polnischen Sprache vom Lehrer der polnischen Sprache..., t. 1
Pierwsze wydanie: P. Piller, Lwów 1845,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9