Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Hipolit Wójcicki
Praktyczna gramatyka języka polskiego
Pierwsze wydanie: nakł. autora; druk M. Lewiński, Warszawa 1892,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9