Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Władysław Iżycki
Nowy obrazowy sposób uczenia dzieci gramatyki elementarnej za pomocą kolorów i figur jeometrycznych
Pierwsze wydanie: St. Gieszkowski, Kraków 1838,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9