Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Piotr Skrzypiński
Wykład abecadła polskiego jako wstęp do mowni polskiej: dla użytku młodzieży
Pierwsze wydanie: J. Unger, Warszawa 1858,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9