Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Florian Czepieliński
Praktyczno-teoretyczna gramatyka języka polskiego. Cz. 1 -2
Pierwsze wydanie: J. Dworzec, Mińsk 1859-1860 (Klemensiewicz 1974: Gramatyka praktyczno-teoretyczna...),
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9