Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Jan Łukomski
Kurs języka polskiego. Praktyczna gramatyka polska na zasadach historyczno-porównawczych, dla użytku młodzieży polskiej...
Pierwsze wydanie: J. Psurski, Warszawa 1862,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9