Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Jan Łukomski
Kurs języka polskiego. Krótka gramatyka polska podług najnowszych zasad nauki : kurs wstępny na klasę I
Pierwsze wydanie: nakł. autora, druk A. Ginsa, Warszawa 1866 (jako wydanie 2; por. Praktyczną gramatykę...) ,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9