Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Franciszek Ksawery Malinowski
Krytyczny pogląd na zasady głosowni znanych autorowi gramatyk polskich wraz z uzasadnieniem ilości brzmień i głosów polskiego języka ...
Pierwsze wydanie: w Komisie u W. Kamieńskiego, Poznań 1863,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9