Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

August Jeske
Gramatyka języka polskiego
Pierwsze wydanie: E. Skiwski, nakł. Księgarni M. Arcta w Lublinie, Warszawa 1886 (wyd. 5), 1890, 1895, 1898 (wyd.8), 1900, 1901 (wyd. 9), 1903, 1905 (wyd. 11); wyd. 8 Chicago 1904 (przejrz. i uzup.); por. Mała gramatyka.... ,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9