Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Józefa Maleczyńska
Wyższa gramatyka polska, źródłosłownia, cz. II dla dzieci dojrzalszych
Pierwsze wydanie: F. Burzyński, Warszawa 1882,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9