Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Józefa Maleczyńska
Składnia polska, cz. III Gramatyki polskiej
Pierwsze wydanie: nakł. F. Hösicka, druk J. Ungra, Warszawa 1883,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9