Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Maria Dzierżanowska, Cecylia Niewiadomska, Jadwiga Warnkówna
Ćwiczenia do wykładu gramatyki i nauki języka polskiego podług Zasad gramatyki Małeckiego i według uchwał Akademii Umiejętności... Książka nauczyciela... Książka ucznia
Pierwsze wydanie: druk. St. Niemiry, Warszawa 1895; pt. Ćwiczenia do nauki języka i gramatyki polskiej, podług najnowszych źródeł ułożone, cz. I: Kurs elementarny ..., cz. II; Kurs wyższy Warszawa 1899,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9