Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Bronisław Trzaskowski
Nauka o pierwiastkach i źródłosłowach języka polskiego ze stanowiska porównawczej gramatyki
Pierwsze wydanie: Druk. C. K. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1865,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9