Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Edmund Chodak
Ćwiczenia polskie dla klasy II szkół powszechnych
Pierwsze wydanie: M. Arct, Warszawa 1933; 1934,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9