Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Jan Łoś, Jan Rozwadowski, Aleksander Brückner, Jan Baudouin de Courtenay, Tytus Benni
Język polski i jego historia z uwzględnieniem innych języków na ziemiach polskich. Cz. 1[Encyklopedya Polska, t. 2, dz. 3 ]
Pierwsze wydanie: nakł. Akademii Umiejętności, Kraków 1915. Por. Henryk Ułaszyn, Adam Antoni Kryński..., cz. 1,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9