Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Václav Hanka
Mluwnice polského gazyka podlé Dobrowského
Pierwsze wydanie: Synové B. Háze, Praga 1839; pt. Mluvnice polského jazyka 1850 (wyd. 2),
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9