Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Stephan Kuryłowicz
Der kleine Pole, oder kurze Bemerkungen über die Wörter der polnischen Sprache...
Pierwsze wydanie: K. Gerold, Wiedeń 1833,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9