Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Dominik Alois Špachta
Pokus Čecha o naučenj se počátkům grammatiky gazyka polského
Pierwsze wydanie: W. Špinka, Praga 1837; pt. Krátká mluvnice jazyka polského pro Čechy 1850; pt. Špachtova Mluvnice polská 1865 (wyd. 3), 1882,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9