Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

František Alois Hora
Praktická mluvnice polská s čítankou
Pierwsze wydanie: J. Houser, Pilzno/Praga 1901; 1909, 1915 (wyd. 3),
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9