Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Jadwiga Dańcewiczowa
Ćwiczenia i wiadomości gramatyczne dla V klasy szkół powszechnych trzeciego i drugiego stopnia
Pierwsze wydanie: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Lwów 1937,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9