Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Władysław Ołtuszewski
Szkic fizjologii mowy ze szczególnem uwzględnieniem głosek alfabetu polskiego
Pierwsze wydanie: z zapomogi Kasy Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowem im. dra Józefa Mianowskiego, Warszawa 1893,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9