Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Josef Kolář
Hláskosloví jazyka polského na nových základech a z nového hlediště
Pierwsze wydanie: Královská česká společnost nauk, Praga 1884,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9