Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Michał Grubecki
Sravitel'naja grammatika pol'skogo jazyka s russkim
Pierwsze wydanie: Ch. Kelter, Warszawa 1872 (2 wyd.); 1883 (wyd. 3 znacznie zmienione), 1884, 1887, 1891, 1895 (wyd. 7),
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9