Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

G. G. Linskij
Učebnik i grammatika pol'skago âzyka
Podręcznik i gramatyka języka polskiego
Pierwsze wydanie: druk. V. Vojnickogo, S. Kornatovskogo, Sankt Peterburg 1892,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9