Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Emilia Leja (Lejowa)
Mała gramatyka obejmująca w pytaniach i odpowiedziach główne zasady języka polskiego
Pierwsze wydanie: D. Lange, Warszawa 1880,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9