Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Emanuel Alvarez
Grammaticarum institutionum liber tertius
Pierwsze wydanie: M. Nering, Poznań 1577; 1586 (Liber secundus; Liber tertius); pt. De institutione grammatica liber I, Wilno 1592; De institutione grammatica libri tres Kraków 1627, 1662; Kalisz 1697; Wilno 1757, 1758, 1783, 1793; Grammatice institutiones Kalisz, Lwów, Sandomierz 1757; pt. Grammatica. Libri tres, Sandomierz 1757; De institutione grammatica P. Emmanuelis Alvari, latine, polonice et germanice Kalisz 1682 (wyd. I Lizbona 1572),
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9