Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Teodozy Sierociński
Nauka o postaciach retorycznych i o stylu
Pierwsze wydanie: J. Błaszkowski, Warszawa 1857; 1861 (wyd. 3), 1862; por. Gramatyka polska ... część II...,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9