Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Stanisław Konarski
Grammatica ad usum iuventutis Scholarum Piarum
Pierwsze wydanie: Warszawa 1741; 1742, 1743, 1748, 1752, 1756, 1763, 1776, Wilno 1797 (tłum. polskie pt. Gramatyka łacińska..., Wilno 1759, 1799, 1805, 1814, 1818, 1821, 1826, Warszawa 1772, 1776, 1786, 1801, 1804, 1817 (2 wyd.), Kraków 1819, Berdyczów 1822, Połock 1825, wyd. przer. Warszawa 1829),
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9