Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Jadwiga Dańcewiczowa
Ćwiczenia i wiadomości gramatyczne dla VI klasy szkół powszechnych drugiego stopnia. Kurs A
Pierwsze wydanie: Zakład Narodowy Ossolińskich, Lwów 1936,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9