Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Jadwiga Dańcewiczowa
Ćwiczenia i wiadomości gramatyczne dla VI klasy szkół powszechnych drugiego stopnia. Kurs B
Pierwsze wydanie: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Lwów 1937; 1939?,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9