Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Jadwiga Dańcewiczowa, Benedykt Kubski, Stanisław Maykowski
Światło w chacie. Podręcznik do nauki języka polskiego dla IV klasy szkół powszechnych pierwszego stopnia. Kurs B
Pierwsze wydanie: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Lwów 1937 ,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9