Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Benedykt Kubski, Stanisław Maykowski, [Jadwiga Dańcewiczowa]
Światło w chacie. Podręcznik do nauki języka polskiego dla IV klasy szkół powszechnych pierwszego stopnia. Kurs A. Jadwiga Dańcewiczowa: Ćwiczenia i wiadomości gramatyczne
Pierwsze wydanie: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Lwów 1936,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9