Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Konrad Drzewiecki
Początki gramatyki języka polskiego z ćwiczeniami i przykładami
Pierwsze wydanie: Gebethner i Wolff, Warszawa 1901; 1907 (wyd. 3), 1911?, 1915 (wyd.6), 1921 (wyd.9 zastosowane do uchwał ortograficznych Akademii Umiejętności z 15.I.1918 ), 1923, 1928?, 1929,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9