Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Maria Dzierżanowska
Krótka gramatyka polska i ćwiczenia językowe. (Kurs I)
Pierwsze wydanie: nakł. J. Fiszera, druk. Laskauera i Babickiego, Warszawa 1899; 1902 (wyd 2), pt. Krótka gramatyka polska i ćwiczenia językowe 1903 (wyd. 3), 1905 (wyd. 4), 1908 (wyd. 8), 1910 (wyd. 10, 11), 1911 (wyd. 12), 1912 (wyd. 13, 14), 1916 (wyd. 19), 1918 (wyd.22); 1919 (wyd. 24, 25), 1920 (wyd. 26), 1921 (wyd. 27); Kurytyba 1924 (wyd. 28), 1936 (wyd. 2),
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9