Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Maria Dzierżanowska
Pierwsza polska gramatyka w ćwiczeniach. (Według uchwał krakowskiej Akademii Umiejętności). Cz. 2
Pierwsze wydanie: J. Fiszer, Warszawa 1920 (wyd. 9),
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9