Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Maria Dzierżanowska, Cecylia Niewiadomska, Jadwiga Warnkówna
Gramatyka języka polskiego z ćwiczeniami. Podręcznik szkolny na klasę I, II i III
Pierwsze wydanie: Gebethner i Wolff, Warszawa 1906 (wyd. 4), 1912 (wyd. 6), 1912 (non ante), 1916 (wyd. 8), 1918 (wyd. 7); 1918?, 1919 (2 wyd.), 1920 (2 wyd.), 1921?, 1922, 1924 (wyd. 15),
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9