Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Henryk Gaertner
Mowa polska. Podręcznik do ćwiczeń językowych dla V klasy szkół powszechnych
Pierwsze wydanie: Książnica-Atlas, Lwów-Warszawa 1934; 1937 (Dla klasy V szkoły powszechnej trzeciego stopnia, przejrzał i uzupełnił W. Kuraszkiewicz),
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9